SECUWORX laat security werken

bureau in Veiligheid en Beveiliging


Secuworx

bureau in Veiligheid en Beveiliging


De rol van facility management binnen de organisatie groeit. Van de facility manager van nu wordt verwacht inzicht te hebben in de missie, visie, strategie en het behalen van strategische doelstellingen van de organisatie. Op een gelijkwaardig niveau te kunnen ‘sparren’ met uw directie en met managers van andere disciplines. Daarnaast de optimale vertaalslag naar de facilitaire organisatie te maken als een geïntegreerd onderdeel van de totale organisatie.

 

Volledige Veiligheid en Beveiliging vereist een integrale aanpak voordat kan worden gesproken over een totaaloplossing. Is uw beveiliging op alles voorbereid? Is deze dan gefundeerd op een grondige risicoanalyse? Is deze volledig geïntegreerd in uw activiteiten voor een doeltreffende preventie en adequate opvolging? Maakt u optimaal gebruik van gestandaardiseerde en geautomatiseerde systemen om de kosten te drukken? Kan uw beveiliging meegroeien met uw activiteiten?

Wij helpen u graag een passend antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Uiteraard nemen we indien gewenst daar waar nodig de volledige zorg van de beveiliging uit handen.

                 

Wat is de rol en toegevoegde waarde van Secuworx? Onze rol is als intermediair met actuele kennis van zaken en beschikking over een goed netwerk binnen de branche. Wij gaan voor u op zoek naar de keten optimalisatie met als doel optimale totaalbeveiliging. Naast de ontzorging moet u dit een kostenbesparing op gaan leveren in geld en indien mogelijk in FTE’s. Wij fungeren als één aanspreekpartner en nemen ook acute incidenten en calamiteiten op ons om voor u op te lossen en garanderen u daarmee als optimaal flexibele partner inzetbaar te zullen zijn.


Secuworx biedt u deskundige begeleiding tussen nuttig en noodzakelijk; wij zijn altijd alert op kwaliteit, kostenverhouding, kritisch en de beste deal.

-       optimalisatie proces(sen) en kosten

-       risico afwegingen proces en werkelijke behoefte

-       lean management

-       schaalvoordelenKwaliteit


Om het beveiligingsniveau van onze klanten zo optimaal mogelijk te houden, is een hoog kwaliteitsniveau belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan het selecteren van ons partnernetwerk, waarbij de klantgerichte aanpak niet uit het oog mag worden verloren. Dit geldt voor alle zaken waar u als klant mee te maken heeft, van het advies, de implementatie van systemen en de geboden dienstverlening. Onze samenwerkingspartners worden altijd getoetst of de vereiste of gewenste kwaliteitsmanagementsystemen aanwezig zijn.